OVNieuws
ALV KNVOV ALV KNVOV

ALV op 6 Juni 2019

De ALV vindt plaats op 6 juni 2019

Hier vind u de agenda en de overige stukken   

Dit jaar zal de Algemene Leden Vergadering van de KNVOV worden gehouden op donderdag 6 juni 2019. Het bestuur heeft voor de ALV als passende locatie wederom het bekende Maritiem Museum Rotterdam gekozen.

 

Als bestuur willen wij tijdens deze vergadering met u van gedachten wisselen over de toekomst van de KNV “Onze Vloot”.

In de afgelopen jaren hebben wij kunnen vaststellen dat ons ledenbestand danig aan het vergrijzen en inkrimpen is. Het bestuur heeft daarom diverse pogingen gedaan om te komen tot samenwerking met andere verenigingen en ook diverse initiatieven genomen om ons ledenbestand uit te breiden met jongeren. Dit hebben wij tijdens de Algemene Ledenvergaderingen met u gedeeld. Het heeft helaas niet mogen baten. Daarnaast hebben wij moeten constateren dat het animo voor het deelnemen aan excursies drastisch is teruggelopen.

Omgekeerd blijkt ook dat de industrie vaak niet is geïnteresseerd in een bezoek van een aantal “oudere” dames en heren waar geen “commerciële” meerwaarde in zit. Gekoppeld aan de sterke vergrijzing van ons ledenbestand enerzijds, het geringe animo om lid te worden anderzijds en in samenhang daarmee de terugloop van ons ledental, willen wij ons nu gaan beraden op hoe en waar wij het gedachtengoed van “Onze Vloot” kunnen onderbrengen.

Het programma van de ALV luidt als volgt:

10.00 uur: ontvangst met koffie op de entresol van het museum.
10.30 uur: aanvang van de ALV in de Verolme zaal.
12.30 uur: einde van de vergadering, aansluitend borrel.
13.00 uur: broodjeslunch
13:30 uur: einde van de bijeenkomst.

Voor de deelnemers aan de ALV is er gelegenheid om de Offshore Experience en andere presentaties in het Museum te bezoeken. Voor zover u in het bezit bent van een Museumjaarkaart wordt u verzocht deze mee te nemen. RSVP met opgave wel/niet deelname aan de lunch: voor 1 juni 2019 per email: aw.van.stolk@gmail.com.

PARKEREN. Parkeergarage Hartmanstraat te Rotterdam: korting

Terug

ALV op 6 Juni 2019
De ALV vindt plaats op 6 juni 2019

Omgang met Chinese belangen bepaald geen kinderspel
Jubileum-editie Johan de Witt Conferentie 2019 wordt een 'Serious Game'  De conferentie vindt plaats op donderda

MEER NIEUWS