over ONZE VLOOT

Wat is 'Onze Vloot'?

De Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Vloot' zet zich al sedert 1906 in voor de belangen van Nederland als maritieme natie. Onze welvaart en onze vrijheid zijn immers in hoge mate afhankelijk van de vrije vaart ter zee en een goed functionerende maritieme infrastructuur. In dit besef zijn, gedurende de vele jaren van het bestaan van de vereniging, duizenden lid geworden van 'Onze Vloot'. Daardoor kon de vereniging met kracht stelling nemen als het ging om de belangen van marine, koopvaardij, visserij, binnenvaart, baggerbedrijf, offshore, kortom van het totaal aan maritieme bedrijfstakken. En dat moet zo blijven!

Wat doet 'Onze Vloot'?

'Onze Vloot' streeft ernaar aan het bovenstaande bekendheid te geven bij een zo'n groot mogelijk publiek. Zij doet dit door het organiseren van lezingen over interessante maritieme onderwerpen en door de organisatie van vaartochten en excursies naar interessante maritieme bedrijven en objecten. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met organisaties die vergelijkbare doelstellingen hebben. Daarnaast krijgen de leden van 'Onze Vloot' 10 keer per jaar het tijdschrift 'Maritiem Nederland' toegezonden.

 

Waarom lid worden van 'Onze Vloot'?

Om de inzet voor de nationale maritieme zaak zo zwaar mogelijk te laten wegen, zijn er veel leden nodig. Met veel leden zijn wij bovendien in staat nog meer interessante evenementen te organiseren. Ook kan daarmee het blad 'Maritiem Nederland' nog beter worden en zal het door nog meer mensen worden gelezen, waardoor het besef van het belang van de Nederlandse maritieme activiteiten in nog bredere kring doordringt. Dus, wie de geschetste doelstellingen onderschrijft en mee wil doen aan allerlei interessante activiteiten, wie bovendien 'Maritiem Nederland' gratis thuisbezorgd wil krijgen, die meldt zich aan als lid door het online formulier in te vullen en te versturen.

 

Lid worden

Word lid van de vereniging en blijf op de hoogte van het Nederlandse maritieme gedachtegoed.

Tijdens het NIDV symposium in Rotterdam hebben minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Keijzer (EZK) de nieuwe Defensie Industrie Strategie.......
Tijdens het jaarlijkse Maritime Awards Gala, het hoogtepunt van de Maritime Week, werden de winnaars van de vijf Maritime Awards bekend gemaakt.......
Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) heeft begin november haar grote drijvende C-dok in gebruik genomen.......
De omzet van de maritieme sector groeide vorig jaar met 3 procent bij een gelijkblijvende werkgelegenheid.......
Het Rotterdamse havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei.......
Drie uitstekende ideeën om zeeschepen slimmer, schoner en efficiënter te maken zijn door de jury verkozen tot winnaars van de Shipathon.......
In het grootste golfbassin van MARIN in Wageningen is op 9 november het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine onthuld.......
Op de scheepswerf van IHC in Krimpen a/d IJssel is 's werelds grootste zelfvarende cutterzuiger te water gelaten.......