over ONZE VLOOT

Wat is 'Onze Vloot'?

De Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Vloot' zet zich al sedert 1906 in voor de belangen van Nederland als maritieme natie. Onze welvaart en onze vrijheid zijn immers in hoge mate afhankelijk van de vrije vaart ter zee en een goed functionerende maritieme infrastructuur. In dit besef zijn, gedurende de vele jaren van het bestaan van de vereniging, duizenden lid geworden van 'Onze Vloot'. Daardoor kon de vereniging met kracht stelling nemen als het ging om de belangen van marine, koopvaardij, visserij, binnenvaart, baggerbedrijf, offshore, kortom van het totaal aan maritieme bedrijfstakken. En dat moet zo blijven!

Wat doet 'Onze Vloot'?

'Onze Vloot' streeft ernaar aan het bovenstaande bekendheid te geven bij een zo'n groot mogelijk publiek. Zij doet dit door het organiseren van lezingen over interessante maritieme onderwerpen en door de organisatie van vaartochten en excursies naar interessante maritieme bedrijven en objecten. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met organisaties die vergelijkbare doelstellingen hebben. Daarnaast krijgen de leden van 'Onze Vloot' 10 keer per jaar het tijdschrift 'Maritiem Nederland' toegezonden.

 

Waarom lid worden van 'Onze Vloot'?

Om de inzet voor de nationale maritieme zaak zo zwaar mogelijk te laten wegen, zijn er veel leden nodig. Met veel leden zijn wij bovendien in staat nog meer interessante evenementen te organiseren. Ook kan daarmee het blad 'Maritiem Nederland' nog beter worden en zal het door nog meer mensen worden gelezen, waardoor het besef van het belang van de Nederlandse maritieme activiteiten in nog bredere kring doordringt. Dus, wie de geschetste doelstellingen onderschrijft en mee wil doen aan allerlei interessante activiteiten, wie bovendien 'Maritiem Nederland' gratis thuisbezorgd wil krijgen, die meldt zich aan als lid door het online formulier in te vullen en te versturen.

 

Lid worden

Word lid van de vereniging en blijf op de hoogte van het Nederlandse maritieme gedachtegoed.

Jachtmakelaars zien de markt aantrekken.......
Mangaanknollen zijn essentieel voor de biodiversiteit van de diepzee.......
De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien.......
Alewijnse Marine heeft opdracht gekregen voor het ontwerp, de levering en inbedrijfstelling van de elektrische installatie en automatisering aan.......
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wil een nieuw multifuel bunkerstation realiseren voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen.......
De Belgische baggeraar Jan de Nul heeft de opdracht verworven voor de versterking van de Prins Hendrikzanddijk in Texel.......
De maatregelen op het gebied van klimaat, innovatie en investeringen in Defensie die zijn aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, betekenen een.......
Damen Shipyards Group heeft de 'Tommy Norton', een sleephopperzuiger van het type TSHD 650, afgeleverd aan Gippsland Ports in Australië.......