over ONZE VLOOT

Wat is 'Onze Vloot'?

De Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Onze Vloot' zet zich al sedert 1906 in voor de belangen van Nederland als maritieme natie. Onze welvaart en onze vrijheid zijn immers in hoge mate afhankelijk van de vrije vaart ter zee en een goed functionerende maritieme infrastructuur. In dit besef zijn, gedurende de vele jaren van het bestaan van de vereniging, duizenden lid geworden van 'Onze Vloot'. Daardoor kon de vereniging met kracht stelling nemen als het ging om de belangen van marine, koopvaardij, visserij, binnenvaart, baggerbedrijf, offshore, kortom van het totaal aan maritieme bedrijfstakken. En dat moet zo blijven!

Wat doet 'Onze Vloot'?

'Onze Vloot' streeft ernaar aan het bovenstaande bekendheid te geven bij een zo'n groot mogelijk publiek. Zij doet dit door het organiseren van lezingen over interessante maritieme onderwerpen en door de organisatie van vaartochten en excursies naar interessante maritieme bedrijven en objecten. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met organisaties die vergelijkbare doelstellingen hebben. Daarnaast krijgen de leden van 'Onze Vloot' 10 keer per jaar het tijdschrift 'Maritiem Nederland' toegezonden.

 

Waarom lid worden van 'Onze Vloot'?

Om de inzet voor de nationale maritieme zaak zo zwaar mogelijk te laten wegen, zijn er veel leden nodig. Met veel leden zijn wij bovendien in staat nog meer interessante evenementen te organiseren. Ook kan daarmee het blad 'Maritiem Nederland' nog beter worden en zal het door nog meer mensen worden gelezen, waardoor het besef van het belang van de Nederlandse maritieme activiteiten in nog bredere kring doordringt. Dus, wie de geschetste doelstellingen onderschrijft en mee wil doen aan allerlei interessante activiteiten, wie bovendien 'Maritiem Nederland' gratis thuisbezorgd wil krijgen, die meldt zich aan als lid door het online formulier in te vullen en te versturen.

 

Lid worden

Word lid van de vereniging en blijf op de hoogte van het Nederlandse maritieme gedachtegoed.

"In 2018 verwachten wij een hogere omzet dan in 2017 door een hoog activiteitenniveau in de business unit Offshore wind.......
Bij scheepswerf Bijlsma Wartena is de Merwestroom voor Rijkswaterstaat te water gelaten.......
Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, gaat het eerste subsidieloze windpark op het Nederlandse deel van de Noordzee bouwen.......
Jan van den Tempel, ceo van Ampelmann, is benoemd tot erelid van het Koninklijk instituut van ingenieurs (Kivi).......
De Rotterdamse rechtbank heeft op 15 maart de Groningse rederij Seatrade en twee van haar bestuurders straffen opgelegd wegens het illegaal.......
Sinds de Kramer Group actief is op de voormalige ECT Home Terminal aan de Eemhaven, is er een binnenvaartservice naar de deepsea containerterminals.......
Rijkswaterstaat heeft het opknappen van de Afsluitdijk definitief gegund aan het consortium Levvel, bestaande uit waterbouwer Van Oord, bouwconcern.......
Boskalis heeft met succes een grote uitslaande brand op een groot containerschip geblust in de Arabische zee.......