Het blad Maritiem Nederland

Maritiem Nederland is een opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector met als doel de maritieme activiteiten van Nederland, anno nu en in de toekomst, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het blad beoogt ook de maritieme zaak voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers en politici.

 

Tot 2004 werd het blad Maritiem Nederland als verenigingsblad uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”. In 2005 werd gekozen voor een bredere basis voor het blad en een onafhankelijke uitgever ging aan het werk het blad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Het blad heeft zich de afgelopen jaren mogen verheugen in een toenemende bekendheid en grote waardering als maritiem vakblad. De uitgever, Beta Publishers B.V., heeft in 2010 het blad andermaal een facelift gegeven. Het blad wordt gratis verstrekt aan de leden van de KNV”Onze Vloot” en verschijnt tien keer per jaar.

 

Rechts van dit artikel worden de meeste recente maritieme nieuwsitems van de redactie van Maritiem Nederland gepresenteerd. Wanneer u rechts klikt op de nieuwsitems komt u op de website van Maritiem Nederland en kunt u elk moment ' browsen'  naar nieuwtjes, vacatures, meningen en artikelen van en over maritiem Nederland.

 

De uitgave van Maritiem Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de KNV ”Onze Vloot”. Het blad is onderdeel van het lidmaatschap en wordt gratis toegezonden. Het lidmaatschap van de vereniging is aanzienlijk goedkoper zelfs dan een los abonnement op het blad!

www.maritiemnederland.com

 

"In 2018 verwachten wij een hogere omzet dan in 2017 door een hoog activiteitenniveau in de business unit Offshore wind.......
Bij scheepswerf Bijlsma Wartena is de Merwestroom voor Rijkswaterstaat te water gelaten.......
Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, gaat het eerste subsidieloze windpark op het Nederlandse deel van de Noordzee bouwen.......
Jan van den Tempel, ceo van Ampelmann, is benoemd tot erelid van het Koninklijk instituut van ingenieurs (Kivi).......
De Rotterdamse rechtbank heeft op 15 maart de Groningse rederij Seatrade en twee van haar bestuurders straffen opgelegd wegens het illegaal.......
Sinds de Kramer Group actief is op de voormalige ECT Home Terminal aan de Eemhaven, is er een binnenvaartservice naar de deepsea containerterminals.......
Rijkswaterstaat heeft het opknappen van de Afsluitdijk definitief gegund aan het consortium Levvel, bestaande uit waterbouwer Van Oord, bouwconcern.......
Boskalis heeft met succes een grote uitslaande brand op een groot containerschip geblust in de Arabische zee.......