Het blad Maritiem Nederland

Maritiem Nederland is een opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector met als doel de maritieme activiteiten van Nederland, anno nu en in de toekomst, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het blad beoogt ook de maritieme zaak voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers en politici.

 

Tot 2004 werd het blad Maritiem Nederland als verenigingsblad uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”. In 2005 werd gekozen voor een bredere basis voor het blad en een onafhankelijke uitgever ging aan het werk het blad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Het blad heeft zich de afgelopen jaren mogen verheugen in een toenemende bekendheid en grote waardering als maritiem vakblad. De uitgever, Beta Publishers B.V., heeft in 2010 het blad andermaal een facelift gegeven. Het blad wordt gratis verstrekt aan de leden van de KNV”Onze Vloot” en verschijnt tien keer per jaar.

 

Rechts van dit artikel worden de meeste recente maritieme nieuwsitems van de redactie van Maritiem Nederland gepresenteerd. Wanneer u rechts klikt op de nieuwsitems komt u op de website van Maritiem Nederland en kunt u elk moment ' browsen'  naar nieuwtjes, vacatures, meningen en artikelen van en over maritiem Nederland.

 

De uitgave van Maritiem Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de KNV ”Onze Vloot”. Het blad is onderdeel van het lidmaatschap en wordt gratis toegezonden. Het lidmaatschap van de vereniging is aanzienlijk goedkoper zelfs dan een los abonnement op het blad!

www.maritiemnederland.com

 

Jachtmakelaars zien de markt aantrekken.......
Mangaanknollen zijn essentieel voor de biodiversiteit van de diepzee.......
De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien.......
Alewijnse Marine heeft opdracht gekregen voor het ontwerp, de levering en inbedrijfstelling van de elektrische installatie en automatisering aan.......
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wil een nieuw multifuel bunkerstation realiseren voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen.......
De Belgische baggeraar Jan de Nul heeft de opdracht verworven voor de versterking van de Prins Hendrikzanddijk in Texel.......
De maatregelen op het gebied van klimaat, innovatie en investeringen in Defensie die zijn aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, betekenen een.......
Damen Shipyards Group heeft de 'Tommy Norton', een sleephopperzuiger van het type TSHD 650, afgeleverd aan Gippsland Ports in Australië.......