Het blad Maritiem Nederland

Maritiem Nederland is een opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector met als doel de maritieme activiteiten van Nederland, anno nu en in de toekomst, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het blad beoogt ook de maritieme zaak voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers en politici.

 

Tot 2004 werd het blad Maritiem Nederland als verenigingsblad uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”. In 2005 werd gekozen voor een bredere basis voor het blad en een onafhankelijke uitgever ging aan het werk het blad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Het blad heeft zich de afgelopen jaren mogen verheugen in een toenemende bekendheid en grote waardering als maritiem vakblad. De uitgever, Beta Publishers B.V., heeft in 2010 het blad andermaal een facelift gegeven. Het blad wordt gratis verstrekt aan de leden van de KNV”Onze Vloot” en verschijnt tien keer per jaar.

 

Rechts van dit artikel worden de meeste recente maritieme nieuwsitems van de redactie van Maritiem Nederland gepresenteerd. Wanneer u rechts klikt op de nieuwsitems komt u op de website van Maritiem Nederland en kunt u elk moment ' browsen'  naar nieuwtjes, vacatures, meningen en artikelen van en over maritiem Nederland.

 

De uitgave van Maritiem Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de KNV ”Onze Vloot”. Het blad is onderdeel van het lidmaatschap en wordt gratis toegezonden. Het lidmaatschap van de vereniging is aanzienlijk goedkoper zelfs dan een los abonnement op het blad!

www.maritiemnederland.com

 

GeoSea nam deze week haar nieuwe hefschip Apollo in de vaart.......
Alle kanshebbers op de Maritime Awards 2018 zijn bekend.......
Om verzilting van de Nederlandse rivieren te voorkomen heeft Rijkswaterstaat de stuw in de Lek bij Hagestein deels opengezet.......
De maritieme sector wil samenwerken aan het toepasbaar maken en verder ontwikkelen van Nederlandse maritieme innovaties en technologie op het gebied.......
Het offshore-installatieschip Aeolus van maritieme aannemer Van Oord onderging een transformatie om deze maand de eerste fundering in de zeebodem te.......
Op 7, 8 en 9 september bruist Rotterdam weer van de energie tijdens de Wereldhavendagen, het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland.......
Het consortium Van Oord – Siemens Gamesa Renewable Energy is de voorkeursaannemer voor de bouw van Windpark Fryslân.......
Installatieschip 'Innovation' van GeoSea heeft deze week de laatste van twintig 'suction bucket jacket'-funderingen op de zeebodem geplaatst van het.......