Het blad Maritiem Nederland

Maritiem Nederland is een opinie- en vakblad voor de gehele maritieme sector met als doel de maritieme activiteiten van Nederland, anno nu en in de toekomst, onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het blad beoogt ook de maritieme zaak voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers en politici.

 

Tot 2004 werd het blad Maritiem Nederland als verenigingsblad uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”. In 2005 werd gekozen voor een bredere basis voor het blad en een onafhankelijke uitgever ging aan het werk het blad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Het blad heeft zich de afgelopen jaren mogen verheugen in een toenemende bekendheid en grote waardering als maritiem vakblad. De uitgever, Beta Publishers B.V., heeft in 2010 het blad andermaal een facelift gegeven. Het blad wordt gratis verstrekt aan de leden van de KNV”Onze Vloot” en verschijnt tien keer per jaar.

 

Rechts van dit artikel worden de meeste recente maritieme nieuwsitems van de redactie van Maritiem Nederland gepresenteerd. Wanneer u rechts klikt op de nieuwsitems komt u op de website van Maritiem Nederland en kunt u elk moment ' browsen'  naar nieuwtjes, vacatures, meningen en artikelen van en over maritiem Nederland.

 

De uitgave van Maritiem Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de KNV ”Onze Vloot”. Het blad is onderdeel van het lidmaatschap en wordt gratis toegezonden. Het lidmaatschap van de vereniging is aanzienlijk goedkoper zelfs dan een los abonnement op het blad!

www.maritiemnederland.com

 

Tijdens het NIDV symposium in Rotterdam hebben minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Keijzer (EZK) de nieuwe Defensie Industrie Strategie.......
Tijdens het jaarlijkse Maritime Awards Gala, het hoogtepunt van de Maritime Week, werden de winnaars van de vijf Maritime Awards bekend gemaakt.......
Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) heeft begin november haar grote drijvende C-dok in gebruik genomen.......
De omzet van de maritieme sector groeide vorig jaar met 3 procent bij een gelijkblijvende werkgelegenheid.......
Het Rotterdamse havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei.......
Drie uitstekende ideeën om zeeschepen slimmer, schoner en efficiënter te maken zijn door de jury verkozen tot winnaars van de Shipathon.......
In het grootste golfbassin van MARIN in Wageningen is op 9 november het nieuwe Combat Support Ship voor de Koninklijke Marine onthuld.......
Op de scheepswerf van IHC in Krimpen a/d IJssel is 's werelds grootste zelfvarende cutterzuiger te water gelaten.......